Calculeren is een kunst!

Het correct calculeren van een bouwproject is een complex en tijdrovend werk dat veel expertise en nauwgezetheid vergt. Een offerte opmaken is veel meer dan alleen het optellen van materiaalkosten en arbeidsuren. Het is een delicaat evenwicht tussen nauwkeurigheid, ervaring, en inzicht in de diverse facetten van de bouwindustrie.

We starten bij het ontvangen van een plan, een meetstaat (in het beste geval), een lastenboek van de (interieur)architect.

Welke stappen ondernemen we voor we komen tot een offerte met daarin het felbegeerde eindbedrag.

1. Controle en studie van het dossier

Zijn de plannen correct uitgetekend? Zijn er fouten in het ontwerp? Zijn er veel dure ontwerpkeuzes die niet stroken met het budget of de raming van de architect?

Is er een meetstaat aanwezig of moet de aannemer die zelf opstellen (een arbeidsintensief werkje!)? De ontvangen meetstaat moet gecontroleerd worden. Niemand is perfect en iedereen maakt fouten.

Het lastenboek - een ruime catalogus van te voorziene materialen, bouwmethodes, technieken en afwerkingsmethodes die het plan moeten vervolledigen. Dit zijn niet zelden documenten van tientallen pagina's (zelf voor een kleine rijwoning!) waar we door moeten ploegen om eventuele speciale elementen uit te halen die niet zichtbaar zijn op de plannen en in de meetstaat maar wel een belangrijke financiële impact kunnen hebben.

De controle en studie van het dossier is essentieel om een diepgaand begrip te hebben van het project en een gefundeerde calculatie te kunnen maken.

2. Materialen en Leveranciers

De keuze van bouwmaterialen en bouwmethodes opgenomen op plan en in het lastenboek heeft een directe invloed op de kosten. De calculator houdt rekening met de prijzen van verschillende materialen, en dit vereist niet alleen kennis van de huidige markttrends, maar ook inzicht in de duurzaamheid, beschikbaarheid en specifieke eisen van het project.

Er zitten altijd speciale of specifieke posten in lastenboeken die bijkomende offertes vergen naar onderaannemer. Het gebruik van ongewone of nieuwe materialen vergt niet zelden een klein onderzoek bij verschillende leveranciers.

3. Arbeidskosten en Planning

Arbeid is een cruciaal onderdeel van de totale kosten. Het opstellen van een gedetailleerde arbeidsbegroting vereist inzicht in de vereiste vaardigheden, arbeidsmarktcondities, en realistische tijdsinschattingen. Het is als het samenstellen van een complex puzzelstukje waarbij de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats moeten zijn.

Dit is altijd een inschatting gebaseerd op ervaring en voorgaande samenwerkingen.

4. Risicobeheer

Elk bouwproject brengt inherente risico's met zich mee, gaande van onverwachte weersomstandigheden tot leveringsvertragingen. Een doorgewinterde calculator anticipeert op deze risico's en integreert een buffer in de begroting en timing om onvoorziene omstandigheden op te vangen.

Hij voorziet ook vaak varianten bij dure opties of complexe methodes (gevolg van de studie uit punt 1)

5. (Lokale) regelgeving en vergunningen

Bouwprojecten worden vaak beïnvloed door lokale regelgeving (Lage emissiezones (LEZ), parkeerbeleid, circulatieplannen etc) en vergunningen (publieke innames voor stellingen, containers etc). Het is van essentieel belang om de wet- en regelgeving te kennen en ervoor te zorgen dat alle vereiste vergunningen zijn verkregen voordat de begroting wordt opgesteld.

6. Technologische tools

Moderne calculatietechnieken maken vaak gebruik van geavanceerde technologische tools, zoals Bouw Informatie Modellering (BIM) en software voor kostenraming. Deze tools vereenvoudigen niet alleen het proces, maar verbeteren ook de nauwkeurigheid van de berekeningen.

7. Presentatie en overleg

Een gecalculeerde offerte is niet alleen een document met cijfers en een eindbedrag. Het is een communicatiemiddel dat aantoont met welk type bouwpartner je in zee gaat de komende 10-24 maanden. Het presenteren van de begroting aan belanghebbenden vereist de vaardigheid om complexe informatie op een begrijpelijke manier over te brengen, waarbij ruimte is voor overleg en eventuele aanpassingen.

Voor de totaalaannemer is een volledige meetstaat calculeren een grote input van expertise, tijd en middelen om te komen tot een goed gecalculeerde offerte en mag daarom het nodige respect ervoor vragen.

Een degelijke calculatie is voor de bouwheer en architect een investering in de toekomstige succesvolle uitvoering van zijn project, waarbij elk detail telt en elk cijfer een rol speelt in het grotere geheel van de bouwambitie.

Wij helpen u graag met de calculatie van uw project. 

Wenst u een snelle richtprijs te ontvangen voor uw bouwproject? Vul dan eenvoudigweg de benodigde details en gegevens van uw project in, en wij bezorgen u een richtprijs.

RICHTPRIJS AANVRAGEN


Terug naar overzicht